ผ้าสแปนเด็ก

ผ้าสแปนเด็ก

เหมาะสำหรับการทำหมอนเม็ดโฟมทุกชนิด เช่ม หมอนรองคอเม็ดโฟม หรือ หมอนอิงเม็ดโฟม ลักษณะผ้ามีความยึดหยุ่นสูงทำให้เหมาะสำหรับไส่เม็ดโฟมข้างในหมอน สามารถพิมพ์ลายโดยวิธี Sublimation